O nama

Удружење занатлија је добровољна, нестраначка, невладина и непрофитна организација основана са циљем повезивања и заштите својих чланова, стварања занатског подмлатка обуком за занате, неговања и оживљавања старих заната и остварења осталих потреба чланова Удружења у складу са законом.

Удружење обавља бројне активности:

  • пружа саветодавне услуге својим члановима и будућим занатлијама,
  • врши обуку за занате у сарадњи са својим члановима,
  • врши проверу оспособљености за занатска занимања и издаје уверења о томе,
  • организује изложбе и обезбеђује присуство на изложбама за своје чланове ради репрезентације њихових производа,
  • оживљава и негује старе занате,
  • организује сусрете предузетника ради заједничког решавања проблема, размене идеја, утицаја на доношење одлука и мера од интереса за њих и сл.

Удружење сарађује са Градом Нишом и градским општинама, Регионалном привредном комором, разним образовним установама и бројним другим владиним и невладиним организацијама. Удружење је члан Центра пословних иницијатива у коме има председничко место за сектор производног и услужног занатства и мала предузећа на нивоу Републике Србије. Удружење сарађује и са Немачком занатском комором Кобленц и члан је Балканског бироа за развој предузетништва и малих и средњих предузећа у Софији у Бугарској у оквиру чијег пројекта сарађује са занатским удружењима у суседним и земљама западног Балкана.

Удружење има велики број чланова разних струка који су организовани у секције. Тако постоје секција угоститеља, секција фризера, козметичара и друге.

Седиште Удружења занатлија је у згради “Занатски дом”, улица Пријездина 4, у строгом центру Ниша.