Мисија и циљеви

Циљеви Удружења су:

  • побољшање положаја занатлија, својих чланова
  • стварање занатског подмлатка обуком за занате
  • очување и оживљавање старих заната
  • утицај на доношење одлука, законских мера и решења у што бољем интересу занатлија и предузетника
  • остварење осталих потреба чланова Удружења у складу са законом