Органи управљања

Органи управљања Удружења су скупштина, управни одбор, надзорни одбор и извршни директор.

Скупштина Удружења је највиши орган управљања и њу чине сви чланови Удружења.

Управни одбор има 5 чланова од којих је један председник.

Председник управног одбора Удружења занатлија је Горан Попадић, дугогодишњи успешни нишки занатлија и предузетник, власник радње за поправку и одржавање моторних возила “АМР Попадић”.

Извршни директор Удружења је Татјана Момчиловић, дугогодишњи члан Удружења и жена са дугогодишњим искуством у консултативним и књиговодственим пословима.