Pilot projekat po sistemu dualnog obrazovanja

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji izmedju Udruženja i Ugostiteljsko-turističke škole iz Niša realizujemo pilot projekat po sistemu dualnog obrazovanja koji je finansijski podržala Vlada Nemačke.

 

 

20. 02. 2018. u Ugostiteljskoj školi od strane predstavnika Balkanskog biroa isplaćena je nadoknada učenicima škole koji praksu obavljaju kod naših članova Ugostiteljske sekcije. Na sastanku je zaključeno na osnovu izjava učenika i poslodavaca da je projekat dao pozitivne rezultate u profesionalnoj orjentaciji učenika i da će Udruženje u saradnji i sa drugim školama nastaviti sličnu saradnju.