Popust za članove Udruženja

Udruženje zanatlija potpisalo je ugovor o poslovnoj saradnji sa Visokom školom strukovnih studija za menadžment u saobraćaju Niš.  Ugovorom je predviđeno angažovanje naučnih, stručnih, poslovno tehničkih, finansijskih, prostornih i kadrovskih potencijala obe strane u ostvarivanju ciljeva i programa svake strane.
Kao rezultat ove saradnje, Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju je omogućila popust od 20% na cenu školarine za sve članove Udruženja i njihovu decu.