Potpisan sporazum o saradnji sa RPK Niš

Udruženje zanatlija i Regionalna privredna komora Niš potpisale su 30.09.2014. sporazum o saradnji koji podrazumeva zajednički rad i međusobnu pomoć u uspostavljanju poslovnih veza i pronalaženju partnera u trgovinskoj, ekonomskoj, industrijskoj i naučno-tehničkoj saradnji.
U tom cilju planirani su organizacija poslovnih susreta i konferencija i učestvovanje na zajedničkim programima od interesa za obe strane. Sporazum predviđa kontinuiranu međusobnu razmenu informacija kao i saradnju na polju međunarodnih projekata. Sporazum su potpisali izvršna direktorka Udruženja, Tatjana Momčilović i predsednik Regionalne privredne komore Niš, Dragan Kostić.